הנגשת טיפול לכל אדם


20 Jun

מכל מלמדי השכלתי" מורי ורבי שיחיה לימד אותי דבר חשוב לחיים . לא מונעים מאדם שאין ידו משגת את הלימוד . יש מעשים שלא נמדדים בכסף . בהגדה של פסח אנו קוראים "כָּל דִכְפִין - יֵיתֵי וְיֵיכֹל, כָּל דִצְרִיךְ - יֵיתֵי וְיִפְסַח"
כת' רב מתתיה מה שנהגו לומר כל דכפין ייתי ויכול כך היה מנהג אבות שהיו מגביהין שולחנותם ולא היו סוגרין דלתותיהם והיו אומרים ככה כדי שיבאו ישראל העניים שביניהם לאכול ולקבל שכר היו עושין זה ועכשיו שנעשו שכיני גוי' יותר משכיני ישראל מפרנסין אותם בתחלה קודם כדי שלא יחזרו על הפתחים ואחר כך מגביהין את השולחן ואומרים כמנהג ראשונים ע"כ. ואמרי' במסכת תעניות רב הונא כי הוה אכיל הוה פתח הכי כל דכפין ייתי ויכול. ובליל פסח יש הוצאה גדולה ואין ביד העניים לקנות די ספוקם על כן נהגו לומר כל דכפין ייתי ויכול כלומר מי שהוא רעב ואין לו מה לאכול יבא ויאכל עמנו. וכל דצריך ייתי ויפסח פירוש שאפשר שיש לאדם פת אורז ופת דוחן ואינו רעב שהרי יש לו מה לאכול ואין לו מצות מצוה וצרכי הפסח כגון חרוסת ומרור ויין לד' כוסות לכך אומר וכל דצריך ייתי ויפסח יבא ויעשה סדר הפסח. ואחר כך מדבר על לבם ואומר להם לא תבושו אם אתם סמוכים על שולחן אחרים השתא הכא השנה הזאת אתם כאן לשנה הבאה תהיו לשלום בארץ ישראל. הא שתא הכא עבדי השנה הזאת אנחנו ואתם משועבדים לשנה הבאה יבא המשיח ונהיה אנחנו ואתם משוחררים כדאמרינן בראש השנה בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל.
כשם שכל הידע ירד אלינו כמתנת חינם מהבורא כך עלינו להנגישו לכל אחד ואחת באהבה ללא תנאי. השתוות הצורה היא כשם שהבורא מוריד לנו את הידע והכוחות באהבה ללא תנאי ולא דורש תשלום כך אנו כשמגיע אדם שידו אינו משגת את הלימוד או הטיפול ננגיש עבורו באהבה ללא תנאי וכמעשר . לא משיבים יהודי ריקם . <3

{אהרון מתקשר ומטפל בריפוי והקלה בכאב על ידי אנרגיית הבורא יתברך,מוסמך בתטא הילינג בשילוב תורת הקבלה.
הילינג יהודי קבלי דרך כפות הידיים ישירות למטופל.
תקשור קבלי גבוה.
התמרה ותיקון של כלים איתם נולדנו וכלים שבנינו בהווה ,
שינוי עוולות עבר והווה על ידי מפות תקשור ,
הסרת תקיעות וחסימות.
הסרת עין רעה וכישוף על ידי עופרת , ע"ב שמות הקודש
וחותמות שלמה המלך .
פותח בספר התהילים ובקלפי תהילים ליעוץ הכוונה ותשובות לשאלות ,שינוי נתיב חיים בפרנסה , זוגיות , שלום בית ,בריאות ושותפויות לעסקים ולחיים .
בקדושה ובטהרה}
Www.kabalistt.com 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות