בדיקה והסרת עין רעה וכישופים


בדיקה והסרת עין רעה וכישופים

אני מבצע בדיקה קבלית מיוחדת לדעת אם יש על אדם עין רעה או חלילה כישוף ,

באמצעות תיקשור אני מקבל באיזו צורה לטפל ומסיר את העין רעה או הכישוף 

בצורה בטוחה ויעילה ומתאים לאדם הגנות ראויות שיגנו עליו.

אתר זה נבנה באמצעות