חותמות שלמה ומפות תיקשור קבלי


חותמות שלמה ומפות תיקשור קבלי

 אני מטפל דרך חותמות שלמה המלך בנם של דוד המלך ובת שבע 

  שהיה המלך שזכה בלב חכם מהבורא יתברך
 ובחכמתו לא היה כמוהו כמלך על ישראל שהביא תקופת זוהר ושגשוג בכל המישורים לישראל ולעולם כולו.

הפעלת החותם משולבת עם ע"ב שמות הקודש - שמות המלאך מטט ובנית מפת תיקשור קבלית לתיקון עוולות וכלים מגלגולים שעברו ומהגלגול הזה .

 מחכמתו של שלמה המלך כתב 3000 משלים, 1005 שירי קדושה
 וספרים רבים רוויים בסודות התורה ורזי דרזים.
 רוב חכמת שלמה מושגת רק לאלו העוסקים בלימוד וחקר פנימיות תורת ישראל היא חכמת הקבלה.

 בין שאר החכמות והאורות שהשאיר שלמה המלך
 היו אלו חותמות שלמה המלך המופלאות אשר חושפות את סודות התיקון     ומטפלות בחוסרים בקשיים ובצמצומים שחווים בני האדם בחיי היומיום.

 הפעלת החותמות הינה פלא גדול שניתן לחוש בעת הפעלתן כתדרים רבי עוצמה משני תודעה ומציאות ויש להשתמש בהן לצרכי השפעה חיובית בלבד.
 { ''מרכז נופך'' לחקר ולימוד הקבלה } 


אתר זה נבנה באמצעות